ศิริพร ธุรกิจยนต์

080-1828171(ต๋อง), 089-6354645

ก่อนถึงสี่แยกปอยหลวง(ซ้ายมือ)

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

080-1828171(ต๋อง), 089-6354645